Masterprogram i skandinavistik

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i skandinavistik 2022/2023
Anmälan

Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då kan masterprogrammet i skandinavistik vid vara något för dig. Programmet är en flexibel utbildning där du genom fria kursval kan styra din studiegång inom språk, litteratur eller retorik. En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i såväl statlig förvaltning som i organisationer och näringsliv. Programmet ger även behörighet till forskarutbildning.

Om programmet

Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att även i Sverige studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. I programmet får du möta lärare med bred forskningskompetens. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik; du kan även välja att förkovra dig i allt från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Du kan skräddarsy din utbildning genom val av kurser vid båda institutionerna eller vid någon av de andra utbildningarna på fakulteten. Läser du det tvååriga programmet finns det också möjlighet att ersätta en eller två av kurserna med praktik.
 
All undervisning sker på svenska och examensarbetet skrivs på något av de skandinaviska språken, något som internationellt sett är unikt för utbildningar i skandinavistik. Förutom den vetenskapliga träningen ger utbildningen alltså en mycket gedigen träning i språkfärdighet i vetenskapliga och professionella sammanhang.

Det som förenar utbildningarna i Nordiska språk och Litteraturvetenskap är inriktningen på kommunikativa färdigheter i svenska i kombination med de teoretiska studierna. Kurserna är normalt seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation såväl som akademiskt skrivande. En av institutionernas forskningsinriktningar är retorik och du kan ta kurser inriktade mot retorisk kommunikation och politik. Du kan i din övergripande studiegång välja att inrikta dig på ett mer praktiskt spår, genom att ta kurser om exempelvis populärvetenskapligt skrivande, praktisk förlagskunskap eller projektledning.
 
Studentprofil
Våra studenter kommer från alla delar av världen med grundutbildning i skandinavistik och svenska språket. Många ser programmet som en väg in i vidare studier och forskning inom universitetet, andra ser en karriär utanför universitetet. Det som förenar dem är ett stort intresse för svensk och skandinavisk kultur, litteraturhistoria och språk. Studenterna har med sig en kandidatexamen (eller motsvarande) inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område. Goda kunskaper i svenska, danska eller norska krävs för en utbildning som till stora delar läses tillsammans med svenska masterstudenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med skandinavistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Vid programmets början väljer du antingen litterär eller språklig inriktning. Programmet inleds med en avancerad introduktionskurs i språk och litteratur, där du träffar lärare inom ämnena litteraturvetenskap och nordiska språk. Under denna termin läses också en kurs i teori och metod, med antingen litteraturvetenskaplig eller språklig inriktning.

Under programmets andra termin läser du den programgemensamma kursen Sjunget, sagt och skrivet: Svenska uttrycksformer 1600 till nutid.

Examensarbetet skrivs inom den valda inriktningen (litterär eller språklig). Du kan skräddar­sy utbildningen genom val av kurser från båda institutionerna och dessutom från andra institutioner vid Historisk-filosofiska respektive Språkvetenskapliga fakulteten. Om du väljer den språkliga inriktningen är kursen Vetenskapligt skrivande på svenska obligatorisk.

Kurser inom programmet

För magisterexamen, ett år (60 hp):
Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp
Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp

Litteraturvetenskaplig inriktning:
En valbar kurs på avancerad nivå
Examensarbete, 30 hp (fördelas lämpligen över både termin 1 och termin 2)

Inriktning mot nordiska språk:
Tre valbara kurser på avancerad nivå: du kan välja att ta en eller två kurser på grundnivå som del av dina valbara kurser.
Examensarbete, 15 hp (termin 2)

För masterexamen, två år (120 hp):
Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp
Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp

Litteraturvetenskaplig inriktning:
Sju valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå*
Examensarbete, 45 hp (kan fördelas flexibelt över tre eller fyra terminer)

Inriktning mot nordiska språk:
Nio valbara kurser på avancerad nivå.*
Examensarbete, 30 hp (termin 3 och 4)

*En eller två av de valbara kurserna kan ersättas av praktik. Du kan välja att ta mellan en och fyra kurser på grundnivå som del av dina valbara kurser.

Om undervisningen

Undervisningen äger rum i Uppsala. Kurserna är i regel seminariebaserade, men innehåller också praktiska övningar och handledning. Du får träning i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. All undervisning genomförs av aktiva forskare i litteraturvetenskap, retorik och nordiska språk, inklusive lärare i danska, isländska och norska. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen. De valbara kurserna finner du i fakulteternas stora utbud av kurser. Undervisningen ges på svenska.

Studera utomlands

Inom programmet har du möjlighet att ansöka om en utbytestermin vid ett utländskt universitet eller om att delta i en nordisk sommarkurs i övriga Norden. Passa även på att under utbildningen knyta kontakter inom de rika nätverk av skandina­vister som finns i Sverige och världen.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete som ställer krav på förmågan att analysera, kritiskt granska och kommunicera, och särskilt yrken där språkkunskaper är en merit. Det innebär förmågor som kommer till nytta inom inte bara kulturområdet utan också inom internationella relationer, ideella organisationer, affärsvärlden, turism etc. Exempel på yrken kan vara översättare eller informa­tör inom såväl statlig förvaltning som i organisa­tioner och internationellt verksamma företag. Programmet öppnar även för doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i skandinavistik

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5064 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).

Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jon Viklund

jon.viklund@littvet.uu.se

018-471 29 25

Otto Fischer

otto.fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

018-471 2950

info@littvet.uu.se