Avgiftsfri kurs

Vi är glada att meddela att Swedish for Academics är avgiftsfri från och med vårterminen 2019. Antalet deltagare är begränsat – först till kvarn gäller.

Om kurserna

Kurserna är på 7,5 hp vardera. Det finns ett begränsat antal platser.

Kurserna Swedish for Academics är grundkurser i svenska som syftar till att ge utomnordiska medarbetare grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De ges som uppdragskurser för anställda vid Uppsala universitet.

Alla fyra kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet.

Om man inte är nybörjare kan man skriva ett diagnostiskt test och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kurserna Swedish for Academics 1, 2, 3 och 4 läses en i taget på deltid under en termin.

För utbytesstudenter och masterstudenter registrerade i Ladok erbjuder Institutionen för nordiska språk kurserna: Basic Swedish 1–4. Kurserna är på 7,5 hp och de är kostnadsfria.

Samläsning mellan Basic Swedish och Swedish for Academics kan förekomma.

Viktiga datum
  • Anmälan till höstens kurser i Swedish for Academics öppnar den 2:a maj 2022.

Senast uppdaterad: 2022-04-20