Kursplan för Basic Swedish 1

Basic Swedish 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-02-13
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 07, 2012
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för kravet på kunskaper i svenska.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Målet med kursen är att studenter med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svenskt samhälle.

Delkurs 1. Läsforståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna


 • visa kännedom om grundläggande grammatiska strukturer i svenskan

 • ha ett basordförråd av vardagliga ord och fraser

 • kunna läsa och tillgodogöra sig enkla texter

 • kunna skriva korta enkla texter om sig själv och sin vardag


Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna

 • kunna berätta om sig själva och sin vardag

 • kunna muntligt kommunicera på mycket enkel nivå på svenska

 • kunna hjälpligt förstå när de tilltalas om ämnen som rör dem själva och deras vardag

 • kunna övergripande förstå kortare samtal om kända ämnen

Innehåll

Grundläggande kunskaper om svenskans uppbyggnad. Prosodiövningar. Basordförråd. Principerna för satsbyggnad. Introduktion i svensk universitets- och studiemiljö.

Delkurs 1. Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp

Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelsesprov vid slutet av kursen. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand avsedd för utbytesstudenter på alla nivåer men i mån av plats kan även andra studenter med utländsk grundutbildning komma ifråga. Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Baskurs i svensk grammatik

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1997

  Obligatorisk

 • Svenska i Engelska parken : Svenska för utbytesstudenter

  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan