Kurser

Skräddarsydd examen
Du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från institutionens breda utbud (se lista nedan), från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten.

Ta ut examen
Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden.

Personlig rådgivning
Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.

Program
Institutionen samordnar Språkvetarprogrammet som är Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram. På avancerad nivå har institutionen Masterprogram i svenska och medverkar i Masterprogram i skandinavistik (som ges av Litteraturvetenskapliga institutionen). Vi har också hand om ämneskurserna inom ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska inom lärarutbildningen delas mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. 

Du hittar ännu mer om våra kurser nedan. Se också vårt utbud av kurser på Campus Gotland.

Läs mer om våra kurser

Bas- och grundnivå

Lärarutbildning (svenska språket och svenska som andraspråk)

Svenska för utländska studerande

Avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Kursplaner för våra fristående kurser

Senast uppdaterad: 2022-01-18