Doktorander och avhandlingsämnen

Pågående avhandlingsarbeten

Andersson, Roland: Soldatnamn i Värmland. Handledare: Staffan Nyström, Björn Bihl (bitr.), Mats Wahlberg (bitr.)

Begovic Jönsson, Nina: Grundläggande litteracitetsutveckling på sfi. Handledare: Natalia Ganuza, Silvia Edling (bitr.)

Björkquist, Vincent: Det moderna kunskapssökandet. Diskursiva förhandlingar i nätdialoger. Handledare: Andreas Nord, Marie Sörlin (bitr.)
Busing, Charlotta: Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet. En receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok Handledare: Andreas Nord, Henrik Williams (bitr.)

Edgren, Matilda: Flerordsmorfem i ett grammatikaliserings­perspektiv. Handledare: David Håkansson,
Ulla Stroh-Wollin (bitr.)

Entzenberg, Sonja: Kvinnors släktnamnsskick 1860–1920 i två öländska församlingar. Handledare: Margareta Svahn, Marco Bianchi (bitr.)

Fägrell, Jack: Gymnasiearbetet – akademiskt skrivande i gymnasieskolan. Handledare: Andreas Nord, Maria Westman (bitr.)

Hedberg, Johan: Släktnamnsbyte i Sverige åren 1925–2018. Handledare: Ulla Börestam, Miriam Schmuck (bitr.)

Helland, Per Arne: Dialekter i Härjedalen, särskilt (f.d.) Svegs socken. Handledare: Björn Melander, Gustav Bockgård (bitr.), Margareta Svahn (bitr.)

Horn af Åminne, Adam: Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett typologiskt perspektiv. Handledare: Margareta Svahn, David Håkansson (bitr.)

Ingves, Anna: Mot framgång i den svenska skolan – språkintroduktionselevers väg till gymnasiet. Handledare: Natalia Ganuza, Ute Bohnacker (bitr.)

Johansson, Maria: Samtalsanalytisk studie av telefonsamtal till Kronofogdens kundservice. Handledare: Björn Melander, Susanna Karlsson (bitr.)

Järnefelt, Pia: Första- och andraspråksanvändning av modal- och diskurspartiklar. Handledare: Natalia Ganuza, Gunnar Norrman (bitr.)

Karlin Björk, Simon: De nordiska ortnamnen fsv. -arna(r) och -ærni(i). Handledare Staffan Nyström,  Henrik Williams (bitr.), Svante Strandberg (bitr.)

Klang, Per: Inkongruent preteritum i svenskan. Handledare: Ulla Stroh-Wollin, Joakim Nivre (bitr.)

Landh, Therese: Morfologins självstän­dighet. Handledar: Ulla Stroh-Wollin, David Håkansson (bitr.)

Leibring Svedjedal, Carin. Transpersoners egen­valda självbenämningar. Handledare: Björn Melander, Damaris Nübling (bitr.)

Löfström, Malin: "Muminsvenska säger de." Om språklig stil och stajling hos finlandssvenska migranter i Stockholm. Handledare: Margareta Svahn, Jan-Ola Östman (bitr.)

Mark, Malin: Corona-, en fallstudie i gränslandet mellan lexikon och grammatik. Handledare: Gustav Bockgård, Emma Sköldberberg (bitr.)

Orrbén, Sofia: Betydelser i domar – trovärdighet, skeenden och känslor i sexualbrott. Handledare: Andreas Nord, Karin Hagren Idevall (bitr.)

Pfister, Linda: The rights of refugee children in Swedish and German legal linguistic practice. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Marco Bianchi (bitr.)

Pitkäjärvi, Tiina: Kommodifiering och rosa retorik. Rosa Bandet-kampanjerna som en (föränderlig) diskursiv arena. Handledare: Björn Melander

Senter, Karin:  Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever med mångspråkig förortsbakgrund. Handledare: Björn Melander, Ellen Bijvoet (bitr.)

Thelin, Eva: En studie i Johan Ernst Rietz' Svenskt dialekt-lexikon. Handledare: Ulla Stroh-Wollin, Catharina Nyström Höög (bitr.), Lennart Larsson (bitr.)

Tsioiuris, Mikael: Modala hjälpverb i älvdalska. Handledare: Gustav Bockgård, Lena Ekberg (bitr.)

Wenell, Linnea. Den digitala skolans textvärld. Handledare: Björn Melander, Yvonne Hallesson (bitr.)

Zachiu, Martina. Dimensionalitet i läsförståelseprov. Handledare: Björn Melander, Maria Rasmusson (bitr.)

Zart, Milena. Handledare: Björn Melander, Anna Vogel (bitr.)

Senast uppdaterad: 2021-08-27