UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 642, 17 maj 2022

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

HÖGRE SEMINARIum

18 MAJ. Johan Hedberg. Mittseminarium. Inbjuden granskare: Docent Emilia Aldrin, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

25 MAJ. Vincent Björkquist. Rapporterar från sitt pågående avhandlingsprojekt där sociala medier analyseras diskursanalytiskt. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

1 JUNI. Josefin Lindgren, Saga Bendegard och Anne Palmér. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

8 JUNI. David Karlander, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, FRIAS. Modersmål, isomorfi, brist. Om källorna till N. E. Hansegårds halvspråkighetsteori. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

17 maj. Grammatikkollokvium. Matilda Edgren och Adrian Sangfelt. Adverb i vardande: Om gränsen mellan prepositionsfraser och adverb i svenska. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 15.15–17. Läs mer här.

23 maj. Namnforum. Diskussion om Clas Tollins nya bok ”Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: från idé till tolvtusen kartor”. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 14.15–16. Läs mer här.

7 juni. TID-kollokviet. Memet Aktürk Drake: Ett försök till kvantitativ textanalys av språkpolitiska styrdokument. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 13.15–15. Läs mer här.

16 juni. Mittseminarium för Linnea Wenell. Diskutant: Gustav Westberg. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 13.15–15. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 9-10 juni 2022. Grammatik i Norden (GRAMINO) 3 i Köpenhamn. En samling för forskare som arbetar med de nordiska språkens grammatik. Läs mer här.
 • 1-5 augusti 2022. The 25th International Conference on Historical Linguistics, Oxford. Läs mer här.
 • 15-17 augusti 2022.  Tolfte nordiska dialektologkonferensen i Alta. Temat för konferensen är Struktur, ideologi och mångfald. Läs mer här.
 • 8-10 september 2022. International Conference: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Universitat Autònoma de Barcelona. Läs mer här.
 • 15-16 september 2022. OFTI. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Läs mer här.
 • 10 november 2022. ISOF. Symposium. “Vad får du heta? Personnamnslagen 2016 i teori och praktik” Anmäl deltagande till Johan Hedberg senast 1/9.​ 
 • 24-26 maj 2023. Den 17. konferansen om leksikografi i Norden. Bergen. Temaet er Det gamle og det nye i ordbøkene. Läs mer här.​

årsmöten

Isländska sällskapets årsmöte. Torsdagen den 19 maj kl. 18.00 i stora Seminarierummet.

I direkt anslutning till mötet, kl. 18.30, håller institutionens postdoktor Matteo Tarsi ett föredrag över ämnet "Att skriva ett fornt konstverk för nutida folket" om samspelet mellan filologen och författaren i skrivandet av romanen Gerpla (1952) av Halldór Laxness..

Ny litteratur

 • Denscombe, Martyn: Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund, 2021.
 • Rehnström, Björn: Sofia superkulla frå Övdalim. Wilum och Bellum, 2021.
 • Andersson, Pell-Birgitta (Red: Andersson, Catharina och Susanne: Somordågå i Brindbjärr: Sommar dagar i Brindberg. Östäng, 2005.
 • Olsson, Anders: Mer Svenska: Svenska som främmande språk. Svenska som andraspråk. Göteborg, 2017.
 • Olsson, Anders: Ännu mer svenska: Svenska som främmande språk. Svenska som andraspråk. Göteborg, 2021.
 • Blatt, Ben: Nabokov´s Favorite Word Is Mauve: hat the Numbers Reveal About theClassics, Bestsellers, and Our Own Writing. New York, 2018.
 • Juman, Peter, Lagercrantz, Jonas och Selmeczi, Péter: Välkommen till svenska arbetsmarknaden: Yrkessvenska för nyanlända. Lärarmaterial. Lund, 2020.
 • Felski, Rita: Hooked. Art and attachment. The university of Chicago, 2020.
 • Pihl, Anne och Tegsveden Deveaux, Sofi: Working in Sweden: The A-Z guide. Second Edition. LYS Förlag, 2020.
 • Molander, Emil och Tegsveden Deveaux, Sofi: Läkemedelssvenska. LYS Förlag, 2020.
 • Levy Scherrer, Paula och Lindemalm, Karl: Jobba: Introduktion till arbetslivet. Stockholm, 2020.
 • Myhre, Randi, Blomgren, Carina och Almouselly, Nour: Svenska på jobbet. Mölndal, 2020.
 • Hurtig, Cattrin: Yrkessvenska i vård och omsorg. Första upplagan, tredje tryckningen. Stockholm, 2021.
 • Wessén Elias: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. Åttonde upplagan. Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, 2011.
 • Wessén, Elias: Isländsk grammatik. Stockholm, 2012.
 • Noreen, Erik: Fornsvensk läsebok. Andra bearbetade upplagan (utgiven av Sten Benson). Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, 2010.
 • Noreen, Erik: Isländsk läsebok. Andra översedda upplagan (utgiven av Tomas Johansson). Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, 2010

Nytt i diva

Melander, Björn, m.fl., redaktörer. Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning, NF 31:2, 2022. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2022.

Börestam, Ulla. ”Rec. av Norrby, Catrin, Lindström, Jan, Nilsson, Jenny & Wide, Camilla: Interaktion och variation i pluricentriska språk. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Slutrapport från ett forskningsprogram (2021)”. Språk och stil, vol. NF 31, nr 2, 2022.

Löfström, Malin. Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm : – ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv. Institutionen för nordiska språk, 2022.

Lediga jobb

Två tjänster vid Institutionen för nordiska språk: Provkonstruktör och Universitetsadjunkt i Svenska som andraspråk. Läs mer här.

Avdelningschef Språkrådet. Sista ansökningsdag 1/6. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2022-05-17