UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 620, 4 maj 2021

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

5 MAJ. Memet Aktürk Drake & Federica Raschellà. Typologisk ovanlighet och skenlikhet till L1 som svårighetskällor under uttalsutvecklingen i svenska som andraspråk. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
12 MAJ. Sonja Entzenberg. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
19 MAJ. Marco Bianchi och Magnus Källström. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
20 MAJ. Katarzyna Anna Kapitan, Íslands universitet. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
26 MAJ. Nina Begovic Jönsson. Mittseminarium. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
2 JUNI. Milena Zart. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER


10 maj. Johan Christensson (Stockholms universitet och Högskolan i Gävle) presenterar sin aktuella doktorsavhandling Teacher Identity as Discourse. Plats: Zoom, kl. 13.15–15.00.
17 maj. Samtalslabb. Therese Åhlvik. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Therese Åhlvik senast den 14/5. Läs mer här.
20 maj. Fornnordisterna. Lasse Mårtensson och Veturliði Óskarsson, Uppenbarelse-boken på fornsvenska och fornisländska. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
31 maj. Samtalslabb. Clara Iversen. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Clara Iversen senast den 28/5. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 5 maj 2021. Språkrådsdagen den 5 maj 2021 har temat "fint och fult – attityder till språk". Konferensen blir helt digital. Läs mer här.
 • 14-18 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Läs mer här.
 • 16-17 september 2021. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Då vi längtar efter att ses på riktigt kommer konferensen i det fall att spridningen av covid-19 kvarstår till sommaren, skjutas upp till hösten 2022. Detta meddelas i sådana fall den 9 augusti, då inlämning av abstrakt öppnar. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • November 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. Konferensen har senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till november 2021. Målsättningen är att genomföra konferensen på campus i Lund i november 2021. Ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen. Besked om exakt datum för konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium meddelas under våren. Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.
   

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Postdoktor i nordiska språk. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 7/5-2021. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.​
 • Askling, Eva och Wahlström-Ståhl, Britt: Lyssna, läs och uttala. Härnösand, 2011.​
 • Christensson, Johan: Teacher Identity as Discourse. A Case Study of Students in Swedish Teacher Education. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 69.) Stockholm 2020.​
 • Åkerblom, Sandy: På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 82.) Lund 2020.​
 • Svenskt Diplomatarium. Tolfte bandet. Första häftet. 1381. Utarbetat av Claes Gejrot, Oliver Blomqvist, Ingela Hedström, Sara Risberg & Peter Ståhl. Utgivet av Riksarkivet. Stockholm 2020. N.
 • Flyman Mattsson, Anna och Håkansson, Gisela: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Andra upplagan. Lund, 2021
   

Stipendier

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2021 om 40 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Ansök senast 1/6 2021. Läs mer här.
 

Årsmöte doktorandföreningen

Doktorandföreningen vid Institutionen för nordiska språk håller årsmöte torsdagen den 20/5 kl 15.00 (precis) via Zoom.

Medlemmar i föreningen kan få dagordning och möteslänk genom att kontakta föreningens ordförande: Johan Hedberg. Kallelse och möteslänk distribueras också i separat utskick, via e-post, till föreningens medlemmar.

Senast uppdaterad: 2021-05-04