UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 631, 30 november 2021

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

1 DECEMBER. David Håkansson & Carin Östman. Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930. Plats: Engelska parken 16-2041 eller via Zoom. kl. 14.15-16.00.

8 DECEMBER. Sarah Wikner, Åbo akademi. Att kombinera folklingvistik och variationsanalys – ett exempel från Helsingfors. Plats meddelas senare. kl. 14.15-16.00.

15 DECEMBER. Ulla Börestam. Skandinaviska – språket som inte är (?). Plats meddelas senare.
kl. 14.15-16.00.

Symposium

"Variationslingvistik i Norden – språkförändringsprocesser i dagens samhälle". Symposiet arrangeras till minne av Bengt Nordberg (1936–2019), pionjär inom språklig variationsforskning och Nordens förste professor i sociolingvistik.

Symposiet äger rum från kl. 13, 31 mars till och med kl. 18, 1 april i Humanistiska teatern, Engelska parken.

Läs mer och anmäl dig här.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

9 december. Sara Bruun Jørgensen, vid H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet. H.C. Andersens blik på Sverige. Plats: Zoom, kl. 10.15-12.00. Läs mer här.

9 december. Fornnordisterna. Matteo Tarsi. Jón Helgasons roll i Gerplas språk. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.

14 december. TID-kollokvium. Linnea Wenell. Svenskämnets iscensättning inom digitala ramar: Om bedömning och textvärldar på högstadiet. Plats: Engelska parken/Zoom, kl. 13.15–15. Läs mer här.

20 december. Grammatikkollokvium. Eric Lander, tidigare post-doc. vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet: Bruket av negationen eigi/æigi i tidig öst- och västnordiska. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 16.15-18.00.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 10-11 februari 2022. Symposiet ”Grammatik i fokus” i Lund. Föredragen berör grammatiska fenomen och teorier inom många områen, t.ex. teoretisk grammatik, språundervisning, barnspråk, psykolingvistik, enskilda språk, språkhistoria, typologi, datalingvistik. Abstract (1 sida) sänds per epost till Arthur Holmer och David Petersson senast 17 januari 2022.
 • 3 mars 2022 anordnar Michelle Waldispühl (GU) och Daniel Solling (Isof) en workshop på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Titeln är ”Personnamn och migration under medeltiden och tidigmodern tid. En workshop rörande historisk personnamnsforskning och kontaktonomastik”. Anmäl dig här senast den 30/11-2021. Ange i anmälan om du har tänkt att presentera ett projekt (ange i så fall titel) eller om du vill delta utan presentation. Eventuella frågor kan också skickas till adressen.
 • 7-8 april 2022. ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal om Språkvetenskap och politik i ett föränderligt samhälle. Läs mer här.
 • 11-14 april 2022. ICLaVE 11 i Wien. Internationell konferens om språklig variation i Europa. Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här.
 • 9-10 juni 2022. Grammatik i Norden (GRAMINO) 3 i Köpenhamn. En samling för forskare som arbetar med de nordiska språkens grammatik. Läs mer här.​
 • 1-5 augusti 2022. The 25th International Conference on Historical Linguistics, Oxford. Läs mer här.
 • 8-10 september 2022. International Conference: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Universitat Autònoma de Barcelona. Läs mer här.
 • 15-16 september 2022. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Läs mer här.

Konferenser i norge

10-11 maj 2022. Skriv! Les! 2022. Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Läs mer här.

15-17 augusti 2022. Tolfte nordiska dialektologkonferensen i Alta. Temat för konferensen är Struktur, ideologi och mångfald. Läs mer här

Ny litteratur

 • Markstedt, Carl-Johan och Eriksson, Sven: Svenska impulser 1. Stockholm, 2017. Andra upplagan, fjärde tryckningen.
 • Markstedt, Carl-Johan och Eriksson, Sven: Svenska impulser 2. Stockholm, 2020. Tredje upplagan, andra tryckningen.
 • Markstedt, Carl-Johan och Eriksson, Sven: Svenska impulser 3. Stockholm, 2013. Första upplagan, tionde tryckningen.
 • Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena och Lundfall, Christer: Svenska rum 1. Stockholm, 2012. Första upplagan, andra tryckningen.
 • Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena och Lundfall, Christer: Svenska rum 2. Stockholm, 2013. Första upplagan, första tryckningen.
 • Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena och Lundfall, Christer: Svenska rum 3. Stockholm, 2014. Första upplagan, första tryckningen.
 • Nilsson, Annika och Winqvist, Lena: Svenska 1. Malmö, 2021. Andra upplagan, femte tryckningen.
 • Nilsson, Annika och Winqvist, Lena: Svenska 2. Malmö, 2021. Andra upplagan, första tryckningen.
 • Nilsson, Annika och Winqvist, Lena: Svenska 3. Malmö, 2021. Första upplagan, femte tryckningen.
 • Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär och Stensson, Helga: Fixa svenskan 1. Stockholm, 2021. Första upplagan, andra tryckningen.
 • Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär och Stensson, Helga: Fixa svenskan 2. Stockholm, 2021. Första upplagan, andra tryckningen.
 • Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär och Stensson, Helga: Fixa svenskan 3. Stockholm, 2020. Första upplagan, första tryckningen.
 • Lindholm, Ann-Sofie, Sahlin, Pär och Stensson, Helga: Fixa språket 1. Stockholm, 2019. Första upplagan, tredje tryckningen.
 • Stensson, Helga, Lindholm, Ann-Sofie och Sahlin, Pär: Fixa språket 2. Stockholm, 2016. Första upplagan, andra tryckningen.

Nytt i diva

Larsson, Lennart. ”Hur många väl finns det egentligen? : En ordbokskritisk betraktelse”. Filologiskt smörgåsbord 4 : Nordisk genklang, 1:a uppl., Jagiellonian University Press, 2020.

Larsson, Lennart. ”Total bruklighetsinskränkning i SAOB : nu och i framtiden”. Nordiska studier i lexikografi 15.

Bergqvist, Amanda, m.fl. ”Nontrivial Lexical Convergence in a Geography-Themed Game”. SIGDIAL 2020 : 21ST ANNUAL MEETING OF THE SPECIAL INTEREST GROUP ON DISCOURSE AND DIALOGUE (SIGDIAL 2020), ASSOC COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 2020.

Senast uppdaterad: 2021-11-30