UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 644, 14 juni 2022

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

sommarhälsning

VARMT TACK till alla deltagare vid denna termins seminarier, kollokvium, konferenser och övriga sammankomster samt till alla prenumeranter.

UPP-NOS tar i och med detta nummer sommaruppehåll och tillönskar alla en glad sommar.
Väl mött i september! Nästa nummer kommer 6 september.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

16 juni. Mittseminarium för Linnea Wenell. Diskutant: Gustav Westberg. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 13.15–15. Läs mer här.

16 juni. Forskningsseminarium om forsknings- och utvecklingsprojekt kopplande till språk som genomförs av lärare verksamma vid olika skolor i Uppsala kommun. Projekten som presenteras är kommande, pågående och redan avslutade projekt. Seminariet anordnas av Nätverket Språk & Lärande. Plats: Engelska parken 7-0042,
kl. 13:00–16:30. Anmäl gärna ditt deltagande till nätverkets samordnare Anna Ingves.

Priser och stipendium

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser två uppsatspriser om vardera 5 000 kronor till förtjänta studenter för det akademiska läsåret 2021–2022. Sista dag för inskickade uppsatser är 1/9. Läs mer här.

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2022 om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Sista ansökningsdag 1/9. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 1-5 augusti 2022. The 25th International Conference on Historical Linguistics, Oxford. Läs mer här.
 • 15-17 augusti 2022.  Tolfte nordiska dialektologkonferensen i Alta. Temat för konferensen är Struktur, ideologi och mångfald. Läs mer här.
 • 8-10 september 2022. International Conference: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Universitat Autònoma de Barcelona. Läs mer här.
 • 15-16 september 2022. OFTI. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Läs mer här.
 • 10 november 2022. ISOF. Symposium. “Vad får du heta? Personnamnslagen 2016 i teori och praktik” Anmäl deltagande till Johan Hedberg senast 1/9.​ 
 • 24-26 maj 2023. Den 17. konferansen om leksikografi i Norden. Bergen. Temaet er Det gamle og det nye i ordbøkene. Läs mer här.​

Ny litteratur

 • Stensland, Lars: Material till Älvdals Ordbok. Älvdalen, 2010.
 • Beaufort, Anne: College Writing and Beyond. A New Framework for University Writing Instruction, Logan, 2007.
 • Beecher Stowe, Harriet (Edited by Ammons, Elizabeth): Uncle Tom´s Cabin. Authoritative text backgrounds and contexts criticism. Third edition. New York/London, 2018.
 • McCandless, David: Beautiful news: positive trends, uplifting stats, creative solutions. London, 2021.
 • Gibbons, Pauline: Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. Översättning av Eva Heljesten och Rolf Sävström. Tredje upplagan. Lund, 2018.
 • Ehrenberg-Sundin, Barbro, Lundin, Kerstin och Wedin, Åsa: Att skriva bättre i jobbet: En basbok om brukstexter. Sjätte upplagan. Stockholm, 2017.
 • Mårtensson, Lasse: Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida texttradering. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 104. Uppsala, 2022.
 • Andersson, Roger, Hedström, Ingela och Retsö, Dag: Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 103. Uppsala, 2021.
 • Pressman Jessica: Bookishness: Loving Books in a Digital Age. New York, 2020.
 • Duncan, Dennis and Smyth, Adam: Book Parts. Oxford, 2019.
 • Duncan, Dennis: Index, A History of the: A Bookish Adventure from Medieval Manuscripts to the Digital Age. New York/London, 2022.
 • Pálsson, Heimir: Uppsala-Edda. The textbook DG 11 4to. Uppsala universitet, 2022.

Nytt i diva

Hallesson, Yvonne, m.fl. ”Rörelser mellan konkretion och abstraktion i diskursivt skrivande : Semantiska vågor i elevtexter från två nationella provuppgifter i svenska”. Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, 2022.

Nord, Andreas. ”’Ett stort värde i att ständigt rannsaka sig själv och reflektera …’ : Logg- och reflektionstexter i en akademisk professionsutbildning”. Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld Malmö 18–19 november 2020, 2022.

Óskarsson, Veturliði, och Þorsteinn G. Indriðason. ”Eignarfallssamsetningarmeð sterkum lýsingarorðum í fyrri lið : Söguleg og samtímaleg úttekt”. Íslenskt Mál og Almenn Málfræði, nr 43, Íslenska málfræðifélagið, 2021.

Óskarsson, Veturliði. ”Hugleiðing um slangur”. Perspectives on Language and Context : Festschrift in honor of Birna Arnbjörnsdóttir, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, 2022.

Lediga jobb

 • Professor i svenska språket, Karlstad universitet. Sista ansökningsdag 15/8. Läs mer här.
 • Universitetslektor i svenska språket, Karlstad universitet. Sista ansökningsdag 15/8. Läs mer här.
 • Akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Kungl. Vitterhetsakademin. Sista ansökningsdag 15/9. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2022-06-14