UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 618, 30 mars 2021

OBS. På grund av Uppsala universitets rektorsbeslut genomförs kommande högre och övriga seminarier samt kollokvier via Zoom fram till minst den 31 maj. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

7 APRIL. Anna Horn. Sentrum og periferi i middelalderens tekstunivers. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
8 APRIL. Robert Paulsen. MenotaBlitz.html: Et transkripsjonsverktøy for middelaldertekster. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
14 APRIL. Maria Lim Falk. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
21 APRIL. Josefin Lindgren. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
28 APRIL. Anna W Gustafsson. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
29 APRIL. Guðvarður Már Gunnlaugsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00
5 MAJ. Memet Aktürk Drake & Federica Raschellà. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
6 MAJ. Katarzyna Anna Kapitan, Íslands universitet. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.
12 MAJ. Sonja Entzenberg. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER


14 APRIL. Runråd 105. Frands Herschend: Is U 29 an 11th century Swedish sequence?. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
14 APRIL. ENES. Linda Qviström. Plats: Zoom, kl. 18.00-20.00. Läs mer här.
15 APRIL. Fornnordisterna. Lasse Mårtensson och Veturliði Óskarsson, Uppenbarelseboken på fornsvenska och fornisländska. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.
19 APRIL. Samtalslabb. Helena Tegler: Datasession. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk svenska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Helena Tegler senast den 16/4. Läs mer här.
20 APRIL. TID-kollokviet. Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög. Plats: Zoom/Engelska parken, kl. 13.15-15.00. Läs mer här.
3 maj. Samtalslabb. Olga Abreu Fernandes. Plats: Zoom, kl. 11.15-12.15. Arbetsspråk engelska. Endast deltagande via Zoom. Anmäl dig genom att mejla Olga Fernandes senast den 30/4. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 5 maj 2021. Språkrådsdagen den 5 maj 2021 har temat "fint och fult – attityder till språk". Konferensen blir helt digital. Läs mer här.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Läs mer här.
 • 16-17 september 2021. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Då vi längtar efter att ses på riktigt kommer konferensen i det fall att spridningen av covid-19 kvarstår till sommaren, skjutas upp till hösten 2022. Detta meddelas i sådana fall den 9 augusti, då inlämning av abstrakt öppnar. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • November 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. Konferensen har senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till november 2021. Målsättningen är att genomföra konferensen på campus i Lund i november 2021. Ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen. Besked om exakt datum för konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium meddelas under våren. Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Professor i nordiska språk. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 31/3-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska som andraspråk. Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 15/4-2021. Ansök här.
 • Postdoktor i norrøn filologi. Universitetet i Oslo. Sista ansökningsdag 18/4-2021. Ansök här.
 • Stipendiat i norrøn filologi. Universitetet i Oslo. Sista ansökningsdag 18/4-2021. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.
 • Dobson, James E.: Criticl Digital Humanities. The Search for a Methodology. The university of Illinois, 2019.
 • Hårstad, Stian, Lohndal, Terje och Mæhlum, Brit: Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie.Oslo, 2017.
 • James E. Knirk & Henrik Williams (red.): Futhark. International Journal of Runic Studies. Vols. 9-10. Uppsala/Oslo, 2020.
 • Thyberg, Kajsa: Det-konstruktioner i bruk. En systematisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020.
 • Walldén, Robert: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Lund, 2020.
 • Norlund Shaswar, Annika och Wedin, Åsa: Språkdidaktik för sfi: Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund, 2020.
 • Bjornvand, Harald och Lindeman, Fredrik Otto: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Tredje utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 2000-2019. Oslo, 2019.
 • Kaya, Anna: Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras? Stockholm, 2020.
 • Sävborg, Daniel, Asu, Eva Liina och Laanemets, Anu (red.): Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. Nordistica Tartuensia No. 21. University of Tartu, 2020.
 • Collberg, Philippe: Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lunds universitet. Lund, 2020.
   

Stipendier

Erik Wellanders fond utlyser stipendier för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Ansök senast 16/4 2021. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2021-03-30