Studievägledning

Till institutionens studievägledare kan man vända sig om man har frågor eller problem som rör studierna eller studiesituationen i vid mening, val av kurser, behörighet, yrkesplaner, studieteknik osv.

Studievägledaren kan också hjälpa till med att ta kontakt med antagningsenheten vid universitetet, studerandebyrån, studiemedelsnämnden, kuratorer eller studentläkare. Vid Uppsala universitet finns också ett handlingsprogram för sexuella trakasserier. Är man utsatt för sådana kan man vända sig till studievägledaren eller studierektor. Ärendet behandlas då skyndsamt och konfidentiellt.

Studievägledaren har särskilda mottagningstider. Om ingen av dessa tider passar kan man oftast boka en annan tid för ett möte.

Kontakta studievägledningen.

Senast uppdaterad: 2021-08-30