Verksamhetsberättelser

Från och med 2018 sammanställer Institutionen för nordiska språk årliga verksamhetsberättelser som redogör för institutionens verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelserna ersätter de årliga rapporterna för forskning och forskarutbildning vid institutionen.

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Rapporter för forskning och forskarutbildning