Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du vill uppmärksamma oss på brister angående likabehandling på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud.

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Rigmor Moberg
Memet Aktürk Drake
Sofia Orrbén (doktorandrepresentant, ordinarie)
Karin Senter (doktorandrepresentant, suppleant)
Tristan Gustavsson Lundevall (studeranderepresentant, ord.)
Julia Viro (studeranderepresentant, suppl.)

Senast uppdaterad: 2021-12-14