Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du vill uppmärksamma oss på brister angående likabehandling på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud.

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Alex Fälting (TA-representant)
Memet Aktürk Drake (lärarrepresentant)
Sofia Orrbén (doktorandrepresentant, ordinarie)
Sofia Löwenhielm (representant Nationella prov)
Karin Senter (doktorandrepresentant, suppleant)
Julia Viro (studeranderepresentant, ord.)

Senast uppdaterad: 2022-04-25