Tidigare konferenser

 • Svenska språkets historia 11. Uppsala, den 23 och 24 april 2010. Program.
 • 150 år nordiska språk i Uppsala. År 1859 tillträdde Carl Säve som första professor i nordiska språk i Uppsala. Konferens den 21 oktober och 21 november 2009.
 • 1809: Hur svenskt är Finland – hur finskt är Sverige? Sverige och Finland – språk och samhälle förr och nu. Lördag den 3 oktober 2009.
 • Á austrvega. The 14th International Saga Conference, Uppsala 9-15 August 2009.
 • Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, 27 - 28 november 2008. Tema: Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal
 • Symposium on the Languages of Science in the Time of Linnæus Uppsala, June 7–9 2007
 • Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006 Program
 • Nordisk grannspråksförståelse i europeiskt perspektiv 27 april 2006. Program, Eric Castagnes föredrag (franska)
 • FUMS-konferens Språk och kultur i det multietniska Sverige 10 maj 2005 (org. Ulla Börestam och Britt-Louise Gunnarsson)
 • IClaVE 2 – Second International Conference on Language Variation in Europe Uppsala 12–14 juni 2003
 • Svenskans beskrivning 26–25 oktober 2002

Senast uppdaterad: 2022-05-24