Varför svenska?

Temat för konferensen är denna gång satt till Varför svenska? med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och tydliggöra svenska språkets innebörd, roll och betydelse inom vetenskap, skola och samhälle.

Finansiärer

Konferensen arrangeras med stöd från följande finansiärer:

Senast uppdaterad: 2022-05-24