Mittseminarium för Linnea Wenell

  • Datum: –15.15
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Linnea Wenell, Uppsala universitet, och Gustav Westberg, Örebro universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Halvtidsseminarium

Mittseminarium för Linnea Wenell. Diskutant: Gustav Westberg.