TID-kollokviet – Morten Tannert

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken/Zoom
  • Föreläsare: Morten Tannert, Aarhus Universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium