TID-kollokviet – Malin Mark

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken/Zoom
  • Föreläsare: Malin Mark
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Malin Mark presenterar ett pågående projekt om avståndsskyltar kopplade till corona-pandemin