TID-kollokviet – Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken/Zoom
  • Föreläsare: Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Marie Sörlin presenterar ett projekt om pragmatiska lån från engelskan