Samtalslabb: Marie Flinkfeldt & Helena Tegler

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 7-0015
  • Föreläsare: Marie Flinkfeldt & Helena Tegler
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop