Runråd. Staffan Fridell: Den försvunna dalruneinskriften vid Draggerör

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Staffan Fridell
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

År 1615 höll häradshövdingen för Dalarna, Albrekt Hansson, syn i en gränstvist mellan Mora, Orsa och Rättviks sockenmän. Han uppmärksammade då en inskrift med dalrunor på en tall, och han upptecknade den på en sida i häradsrättsdomboken (foto i boken Runmärkt, s. 160). Inskriften är hittills otolkad. Jag presenterar ett förslag till läsning och tolkning. Första delen av inskriften menar jag mig kunna tolka någorlunda välunderbyggt, medan mitt förslag rörande den senare delen är betydligt osäkrare.