Högre seminarium: Josefin Devine

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64236939750 16-2041, Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Josefin Devine
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Jämtländska ortnamn – i Bertil Flemströms fotspår

Avhandlingen Bygden, byarna och buan behandlar studier av ortnamn i två jämtländska socknar, nämligen Hackås och Oviken strax söder om Storsjön. Etymologiska utredningar lägger grunden för slutsatser kring den bebyggelsehistoriska utvecklingen i området, där flera exempel kommer att belysas. Bebyggelsenamn bildade med -åsen är av särskilt intresse, då ås verkar ha utvecklat flera specialbetydelser tack vare ortnamnen. Avhandlingen avslutas med en fördjupning om områdets fäbodnamn.