Högre seminarium: Linnéa Öberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - eller Zoom
  • Föreläsare: Linnéa Öberg, Uppsala universitet, Inst. för lingvistik och filologi
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Ordförrådskunskaper och fonologiskt arbetsminne hos arabisk-svensktalande barn med och utan språkstörningsdiagnos