Fornnordisterna: Veturliði Óskarsson och Lasse Mårtensson

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Veturliði Óskarsson och Lasse Mårtensson
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning

Hávamál