Slutventilering av Adam Horn af Åminnes avhandlingsmanus

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68928650131
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Slutventilering av Adam Horn af Åminnes avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett typologiskt perspektiv”.

Granskare är professor Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet.