TID-kollokvium: Anna Smålander

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Anna Smålander, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Anna Smålander, Lunds universitet: Att skriva för dubbla mottagare: Språkliga drag i patientjournalanteckningar