Högre seminarium: Memet Aktürk-Drake, Federica Raschellà och Stefan Axelson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet genomförs via Zoom
  • Föreläsare: Memet Aktürk-Drake, Federica Raschellà och Stefan Axelson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Typologisk ovanlighet och skenlikhet till L1 som svårighetskällor under uttalsutvecklingen i svenska som andraspråk

Typologisk ovanlighet och skenlikhet till L1 som svårighetskällor under uttalsutvecklingen i svenska som andraspråk

I denna tvärsektionella studie har vi undersökt uttalsutvecklingen hos 26 inlärare med italienska som förstaspråk och olika lång erfarenhet av svenska som andraspråk (sva). Vi delade in deltagarna i tre erfarenhetsbaserade grupper: nybörjare, talare på medelnivå och erfarna talare. Vi fokuserade på korrektheten i uttalet av 8 vokaler och 7 konsonanter utifrån en mellansvensk uttalsnorm. Vi undersökte hur olika svårighetskällor som typologisk ovanlighet (PHOIBLE) samt deras fonetiska skenlikhet (Flege 1995) och ortografiska skenlikhet till förstaspråket interagerade med erfarenhet. Deltagarna uttalade orden i en ”picture-naming task” där de först visades en bild och sedan även själva ordet. Uttalsdata analyserades auditivt av två bedömare, en med svenska och en annan med italienska som modersmål. Resultaten tyder på att ökande erfarenhet överlag leder till korrektare segmentuttal men att de olika segmenten gynnas olika mycket av erfarenhet beroende på svårighetskällan. Medan ortografisk skenlikhet och typologisk ovanlighet tycks försvåra uttalsinlärningen hos nybörjarna är det snarare fonetisk skenlikhet som ligger bakom de erfarna talarnas kvarstående uttalssvårigheter. Eftersom tidigare studier visat att segmentuttalet har betydelse för uppfattad inföddlikhet i sva (Kuronen & Zetterholm 2017) drar vi slutsatsen att uttalsundervisningen behöver fokusera mer på fonetisk skenlikhet för att ge inlärare bättre möjligheter för att låta mer inföddlika.      

Referenser

Flege, James E., 1995: Second Language Speech Learning Theory Findings and Problems. I: Winifred Strange (red.): Speech Perception and Linguistic Experience: Issues in Cross-Language Research 92. Timonium, MD: York Press. S. 233–277.

Kuronen, Mikko & Zetterholm, Elisabeth, 2017: Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska. I: Nordand 2. S. 134–156.

Moran, Steven & McCloy, Daniel (red.), 2019. PHOIBLE 2.0. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. http://phoible.org

Observera att seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63583798821