Samtalslabb

  • Datum: –12.15
  • Plats: zoom via anmälan till Anna Lindström
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Zoom. Anmälan via mejl till Anna Lindström (anna.lindstrom@nordiska.uu.se) senast den 14/5.