Samtalslabb

  • Datum: –12.15
  • Plats: Zoom via anmälan till Helena Tegler.
  • Föreläsare: Helena Tegler
  • Webbsida
  • Arrangör: samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Arbetsspråk svenska. Anmäl deltagande till Helena Tegler (helena.tegler@soc.uu.se) senast fredagen den 16/4.