Högre seminarium: Robert K. Paulsen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66721948857
  • Föreläsare: Robert Paulsen, Universitetet i Bergen
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

MenotaBlitz.html: Et transkripsjonsverktøy for middelaldertekster

 

Digitale utgaver kommer bare til å bli mer og mer viktige i norrøn filologi, som ressurs for både tekstkritikk, linguistikk og litterære studier. Menota sin transkripsjonsstandard har vist seg som en bra dokumentert og fleksibel norm. Menota (Medieval Nordic Text Archive) stoler på at nye transkripsjoner produseres av en rekke bidragsytere, og transkripsjonene utføres som en del av universitetskurs, akademiske prosjekt og avhandlinger.

     Likevel innebærer denne tilnærmingen noen vansker: 1) Menota-standarden er veldig ordrik (“verbose”) og mye gjentatt tekst må tastes inn hvis man vil skrive kildekoden selv; 2) Det trenges en nokså god forståelse av Menota sin TEI-XML-spesifikasjon for å produsere valid Menota-kode. I presentasjonen min skal jeg gi en kjapp innføring i MenotaBlitz-programvaren for en forenklet transkripsjon av norrøne (eller andre) kildematerialer (håndskrift, fragment, diplom, runeinnskrifter). Programmet tillater en enkel og kjapp transkripsjonsstil som tastes inn gjennom et brukervennlig grafisk grensesnitt. Transkripsjonene lagres lokalt og det kreves ikke mer enn en egnet font og nettleser. Programvaren holder kontroll på det brukte grafeminventaret og gjør det mulig at en umiddelbart kan korrekturlese transkripsjonen sin på ulike fokale nivå.

     Systemets eksportfunksjon produserer ferdige og valide Menota-TEI-XML-filer og minimerer dermed behovet for at transkribenten forholder seg til kildekode. Dette gjør det mindre nødvendig å være fortrolig med XML-kode for å kunne lage fullt funksjonelle transkripsjoner som følger Menota sine retningslinjer.

     Jeg håper å få anledning til å teste ut programmet sammen med publikum i etterkant av selve presentasjonen. Ta gjerne med billedfiler til ditt transkripsjonsprosjekt. For at programmet skal fungere på din maskin, anbefales det at du installerer Mozilla Firefox og en passende font, f.eks. Andron Mega Corpus eller Junicode, som er fritt tilgjengelig.

 

• http://www.emroon.no/MenotaBlitz.html

• https://www.menota.org/HB4_MenBlitzDocu.xml

• https://junicode.sourceforge.io