Högre seminarium: Slutventilering Tiina Pitkäjärvis avhandlingsmanus

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66660177518
  • Föreläsare: Granskare: Per Ledin, Södertörns högskola
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 018-471 6881
  • Seminarium

Slutventilering av Tiina Pitkäjärvis avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Mer än bara vara rosa: affektivt engagemang som social praktik. Svenska bröstcancertematiserande kampanjer 2015--2016”.

Granskare är professor Per Ledin, Södertörns högskola.