Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska Parken 16:1058
  • Föreläsare: Klara Bertils
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Klara Bertils. Endast deltagande på plats. Arbetsspråk svenska