Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska Parken 16:1058
  • Föreläsare: Maria Johansson
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Datasession endast deltagande på plats. Arbetsspråk svenska.