Nyheter

Årsmöte 19 maj

Efter en lång period utan sammankomster har vi glädjen att kalla till ett traditionsenligt årsmöte med Isländska sällskapet. Årsmötet äger rum torsdagen den 19 maj kl. 18.00 på Institutionen för nordiska språk. I direkt anslutning till mötet, kl. 18.30, håller institutionens postdoktor Matteo Tarsi ett föredrag över ämnet "Att skriva ett fornt konstverk för nutida folket" om samspelet mellan filologen och författaren i skrivandet av romanen Gerpla (1952) av Halldór Laxness. Efter föredraget blir det eftersits med lätt förtäring till självkostnadspris i institutionens personalrum.

Fler nyheter

Agneta Ney och Heimir Pálsson skriver om Sten Kindlundhs nya översättning av Sturlunga saga.

Endagskonferensen Tåtar och trådar: Ett symposium om fornnordisk kortprosa till minne av Jan Axelson som fick ställas in i mars 2020 pga. corona-epidemin kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten 2022. 

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet den 24 maj 2021) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Vice sekreterare: Jessica Holmlund
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Tommy Kuusela

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Anne-Sofie Gräslund, Alexandra Petrulevich
  • Revisorer: Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf

Senast uppdaterad: 2022-05-18