Svenska i utveckling (rapportserie)

 • Rapport

  Dalberg, Tobias; Zachiu, Martina; Shahsavar, Negin; Eriksson, Kristina et al.

  Samstämmighet i läsbedömning: Statistisk analys vid bedömning av ett nationellt läsförståelseprov

  2020.

  Open access
 • Rapport

  Nordberg, Olle

  Berättelser som förändrar: Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar

  2019.

  Open access
 • Rapport

  Dalberg, Tobias

  Samstämmighet i skrivbedömning: Statistisk analys vid bedömning av två nationella skrivprov

  2019.

 • Rapport

  Palmér, Anne; Mark, Malin

  En utvecklande tolkningsgemenskap?: Matrisanvändning, kontext och interaktion i bedömningssamtal om ett nationellt prov i muntlig framställning

  2017.

 • Rapport

  Schüssler, Eija L.

  Visuell kommunikation - modell för bedömning av gymnasieelevers bruk av bildspel vid muntliga anföranden

  2014.

  Open access
 • Rapport

  Nordberg, Olle

  Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv: Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin läsning

  2013.

  Open access
 • Rapport

  Hagberg-Persson, Barbro; Wiberg, Cecilia

  Elever visar vad de kan: Två studier kring ämnesprovet i svenska som andraspråk för årskurs 3

  2013.

  Open access
 • Rapport

  Palmér, Anne

  Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner: Genre, kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser

  2013.

  Open access
 • Rapport

  Hagberg-Persson, Barbro; Berg, Elisabeth; Lagrell, Kerstin

  Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3: en utprövningsomgång

  2010.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Melander, Björn

  Betyg och resultat.: Om en "medeluppgift"

  Ingår i Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov., s. 137-144, 1999.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordberg, Bengt

  Samtalskonst :  ett socialt finsnickeri

  Ingår i Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov, s. 11-16, 1999.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Nyström, Catharina; Ohlsson, Maria

  Svenska på prov: arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov : en vänskrift till Birgitta Garme på 60-årsdagen den 24 november 1999

  1999.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Palmér, Anne

  Tal och tanke. Metareflektion som metod i talundervisning

  Ingår i Svenska på prov, s. 113-120, 1999.

Senast uppdaterad: 2021-03-29