Senaste publikationer

De senaste publikationerna i DiVA


 • Strandberg, Svante

  Bonneråd

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 37-39, 2022.

 • Horn af Åminne, Adam

  Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett diakront typologiskt perspektiv

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  VP word order variation and verbal clusters in Late Modern Swedish

  Ingår i Morphosyntactic change in Late Modern Swedish, s. 239-275, 2022.

 • Håkansson, David; Rosenkvist, Henrik

  Utbrytningsliknande konstruktioner i skånska

  Ingår i Danske Talesprog, s. 153-173, 2022.

 • Williams, Henrik

  Foreword

  Ingår i Uppsala-Edda, s. 9-12, 2022.

 • Orrbén, Sofia

  "Tingsrätten anser": Positionering i solidaritet med och distans från sexualbrottsdomens röster

  Ingår i Språk i skola, på fritid och i arbetsliv, s. 287-307, 2022.

  Open access
 • Bianchi, Marco

  Sociolingvistiska perspektiv på runinskrifter: En ökryssning med några semiotiska landstigningar

  Ingår i Det öppna och det fördolda, s. 11-41, 2022.

  Open access
 • Hallesson, Yvonne; Nord, Andreas; Westman, Maria

  Semantiska vågor i diskursiva elevtexter: En analysmodell

  Ingår i Språk i skola, på fritid och i arbetsliv, s. 31-54, 2022.

  Open access
 • Byrman, Ylva; Nord, Andreas

  Med terminologen som grindvakt: Beslutsfattande i ett expertgruppsmöte

  Ingår i Språk i skola, på fritid och i arbetsliv, s. 265-286, 2022.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Tolgölet och Toltorp, Jättens handfat och Glysas grav

  Ingår i Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift, s. 6-9, 2022.

 • Nikolaidou, Zoe; Rehnberg, Hanna Sofia; Wadensjö, Cecilia

  ‘Do I Have to Say Exactly Word by Word?’: (Re)producing and Negotiating Asymmetrical Relations in Asylum Interviews

  Ingår i Journal of International Migration and Integration, 2022.

  Open access
 • Börestam, Ulla

  Rec. av Norrby, Catrin, Lindström, Jan, Nilsson, Jenny & Wide, Camilla: Interaktion och variation i pluricentriska språk. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Slutrapport från ett forskningsprogram (2021)

  Ingår i Språk och stil, s. 2016-221, 2022.

  Open access
 • Melander, Björn; Bockgård, Gustav; Sofie, Henricson; Håkansson, David

  Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning, NF 31:2, 2022

  2022.

  Open access
 • Ihresalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2022-06-11 kl 10:15

  Pitkäjärvi, Tiina

  Mer än bara vara rosa: Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik

  Open access
 • Nord, Andreas

  Från nåd till service – 300 år av samhällsinformation

  Ingår i Språkbruk, 2022.

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2022-06-03 kl 13:15

  Löfström, Malin

  Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm: – ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Fiske i Östra Vingåker fordomdags

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 34-35, 2021.

 • Aktürk Drake, Memet; Bijvoet, Ellen; Ganuza, Natalia; Sahlée, Anna

  Inledning: flerspråkighet

  Ingår i Språk och stil, s. 5-12, 2021.

  Open access
 • Bijvoet, Ellen; Senter, Karin

  Förortsförankrat tal – ett inifrån- och ett utifrånperspektiv

  Ingår i Språk och stil, s. 166-200, 2021.

  Open access
 • Aktürk Drake, Memet; Bijvoet, Ellen; Ganuza, Natalia; Sahlée, Anna

  Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning: Tema Flerspråkighet

  2021.

  Open access
 • MacLeod, Mindy; Bianchi, Marco; Williams, Henrik

  Reading Runes: Proceedings of the Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Nyköping, Sweden, 2–6 September 2014

  2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan

  Ordklok: Svenska ords släktskap och ursprung

  Kaunitz-Olsson, 2021.

 • Bockgård, Gustav; Olsson, Malin

  Att ta del av en människas berättelser: En metodkritisk diskussion av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet

  Ingår i Språk och interaktion, s. 69-92, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Blandade namnstudier 2

  2021.

 • Strandberg, Svante

  Lafsån: Ett västgötskt ånamn

  Ingår i Blandade namnstudier 2, s. 39-47, 2021.

 • Strandberg, Svante

  Njälva i Torsåker: Ett exempel på metates?

  Ingår i Blandade namnstudier 2, s. 49-56, 2021.

 • Williams, Henrik

  Review of David M. Krueger. Myths of the Rune Stone: Viking Martyrs and the Birthplace of America. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2015. 214 pp. ISBN 978-0-8166-9691-8 (hardcover), 978-0-8166-9696-3 (paperback).

  Ingår i Futhark, s. 189-199, 2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan; Williams, Henrik

  De äldre runorna på Rökstenen

  Ingår i Futhark, s. 167-171, 2021.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Rökstenens visuella textstruktur

  Ingår i Futhark, s. 5-84, 2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan; Larsson, Mats G.

  Om Kensingtonrunornas ursprung

  Ingår i Futhark, s. 155-165, 2021.

  Open access
 • Knirk, James E.; Lerche Nielsen, Michael; Williams, Henrik

  Futhark: International Journal of Runic Studies 11 (2020)

  2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan

  En småländsk Hamlet

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Årsbok, s. 83-86, 2021.

  Open access
 • Melander, Björn

  "Inte antingen eller, utan mycket mer en mosaik av möjligheter": Svenskan som EU-språk 20 år senare

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok, s. 115-152, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Blandade namnstudier 2

  2021.

  Open access
 • Mårtensson, Lasse

  The Change menninir > mennurnir, mennirnir in Icelandic

  Ingår i Scripta Islandica, s. 93-106, 2021.

  Open access
 • Mårtensson, Lasse

  Rec. av Karl G. Johansson och Elise Kleivane (red.). Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages

  Ingår i Scripta Islandica, s. 137-142, 2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Af stálböðum (og sápukúlum)

  Ingår i Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021, s. 147-150, 2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021

  2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Ögn um handverk og spegla

  Ingår i Orðlof veitt Þorbjörgu Helgadóttur sjötugri 19. maí 2021, s. 79-80, 2021.

 • Strandberg, Svante

  Namnet Gersnäs i Katrineholm

  Ingår i Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift, s. 15-17, 2021.

 • Klang, Per

  Inkongruent tempus: När tid och tempus inte matchar

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 215-224, 2021.

 • Håkansson, David

  Grejen med verbfraser: Om frasstrukturer och språkets hierarki

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 97-117, 2021.

 • Bohnacker, Ute; Lindgren, Josefin; Öztekin, Buket

  Storytelling in bilingual Turkish-Swedish children: Effects of language, age and exposure on narrative macrostructure

  Ingår i Linguistic Approaches to Bilingualism, 2021.

 • Lindgren, Josefin

  Fundamentet: Syntaktisk struktur möter textgrammatisk funktion

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 179-192, 2021.

 • Lindgren, Josefin

  The development of narrative skills in monolingual Swedish-speaking children aged 4 to 9: a longitudinal study

  Ingår i Journal of Child Language, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Gårdnamnet Fannstorp i Stora Malm

  Ingår i Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift, s. 10-12, 2021.

 • Tarsi, Matteo

  Orðsifjar og etýmólógía: Þankar um nýyrðasmíði og tökuorð

  Ingår i Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri, s. 121-125, 2021.

 • Tarsi, Matteo

  Studies in General and Historical Linguistics Offered to Jón Axel Harðarson On the Occasion of his 65th Birthday

  2021.

 • Fridell, Staffan

  A Hamlet from Småland, Sweden

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 1-3, 2021.

 • Samuelsson, Robin

  Guidad lek i förskolan: Språkutveckling mellan undervisning och lek

  Studentlitteratur AB, 2021.