Senaste publikationer

De senaste publikationerna i DiVA


 • Strandberg, Svante

  Fiske i Östra Vingåker fordomdags

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 34-35, 2021.

 • Aktürk Drake, Memet; Bijvoet, Ellen; Ganuza, Natalia; Sahlée, Anna

  Inledning: flerspråkighet

  Ingår i Språk och stil, s. 5-12, 2021.

  Open access
 • Bijvoet, Ellen; Senter, Karin

  Förortsförankrat tal – ett inifrån- och ett utifrånperspektiv

  Ingår i Språk och stil, s. 166-200, 2021.

  Open access
 • Aktürk Drake, Memet; Bijvoet, Ellen; Ganuza, Natalia; Sahlée, Anna

  Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning: Tema Flerspråkighet

  2021.

  Open access
 • MacLeod, Mindy; Bianchi, Marco; Williams, Henrik

  Reading Runes: Proceedings of the Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Nyköping, Sweden, 2–6 September 2014

  2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan

  Ordklok: Svenska ords släktskap och ursprung

  Kaunitz-Olsson, 2021.

 • Bockgård, Gustav; Olsson, Malin

  Att ta del av en människas berättelser: En metodkritisk diskussion av forskningsintervjuer med kvinnor som lever i hemlöshet

  Ingår i Språk och interaktion, s. 69-92, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Blandade namnstudier 2

  2021.

 • Strandberg, Svante

  Lafsån: Ett västgötskt ånamn

  Ingår i Blandade namnstudier 2, s. 39-47, 2021.

 • Strandberg, Svante

  Njälva i Torsåker: Ett exempel på metates?

  Ingår i Blandade namnstudier 2, s. 49-56, 2021.

 • Williams, Henrik

  Review of David M. Krueger. Myths of the Rune Stone: Viking Martyrs and the Birthplace of America. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2015. 214 pp. ISBN 978-0-8166-9691-8 (hardcover), 978-0-8166-9696-3 (paperback).

  Ingår i Futhark, s. 189-199, 2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan; Williams, Henrik

  De äldre runorna på Rökstenen

  Ingår i Futhark, s. 167-171, 2021.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Rökstenens visuella textstruktur

  Ingår i Futhark, s. 5-84, 2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan; Larsson, Mats G.

  Om Kensingtonrunornas ursprung

  Ingår i Futhark, s. 155-165, 2021.

  Open access
 • Knirk, James E.; Lerche Nielsen, Michael; Williams, Henrik

  Futhark: International Journal of Runic Studies 11 (2020)

  2021.

  Open access
 • Fridell, Staffan

  En småländsk Hamlet

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Årsbok, s. 83-86, 2021.

  Open access
 • Melander, Björn

  "Inte antingen eller, utan mycket mer en mosaik av möjligheter": Svenskan som EU-språk 20 år senare

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok, s. 115-152, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Blandade namnstudier 2

  2021.

  Open access
 • Mårtensson, Lasse

  The Change menninir > mennurnir, mennirnir in Icelandic

  Ingår i Scripta Islandica, s. 93-106, 2021.

  Open access
 • Mårtensson, Lasse

  Rec. av Karl G. Johansson och Elise Kleivane (red.). Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages

  Ingår i Scripta Islandica, s. 137-142, 2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði; Mårtensson, Lasse

  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 72/2021

  2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Af stálböðum (og sápukúlum)

  Ingår i Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021, s. 147-150, 2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021

  2021.

  Open access
 • Óskarsson, Veturliði

  Ögn um handverk og spegla

  Ingår i Orðlof veitt Þorbjörgu Helgadóttur sjötugri 19. maí 2021, s. 79-80, 2021.

 • Strandberg, Svante

  Namnet Gersnäs i Katrineholm

  Ingår i Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift, s. 15-17, 2021.

 • Klang, Per

  Inkongruent tempus: När tid och tempus inte matchar

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 215-224, 2021.

 • Håkansson, David

  Grejen med verbfraser: Om frasstrukturer och språkets hierarki

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 97-117, 2021.

 • Bohnacker, Ute; Lindgren, Josefin; Öztekin, Buket

  Storytelling in bilingual Turkish-Swedish children: Effects of language, age and exposure on narrative macrostructure

  Ingår i Linguistic Approaches to Bilingualism, 2021.

 • Lindgren, Josefin

  Fundamentet: Syntaktisk struktur möter textgrammatisk funktion

  Ingår i Nyanser av grammatik, s. 179-192, 2021.

 • Lindgren, Josefin

  The development of narrative skills in monolingual Swedish-speaking children aged 4 to 9: a longitudinal study

  Ingår i Journal of Child Language, 2021.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Gårdnamnet Fannstorp i Stora Malm

  Ingår i Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening. Årsskrift, s. 10-12, 2021.

 • Tarsi, Matteo

  Orðsifjar og etýmólógía: Þankar um nýyrðasmíði og tökuorð

  Ingår i Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri, s. 121-125, 2021.

 • Hallesson, Yvonne

  ”Talskräck” och ”sopdykare” – intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska för gymnasieskolan

  Ingår i Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden, s. 244-266, 2021.

 • Tarsi, Matteo

  Studies in General and Historical Linguistics Offered to Jón Axel Harðarson On the Occasion of his 65th Birthday

  2021.

 • Fridell, Staffan

  A Hamlet from Småland, Sweden

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 1-3, 2021.

 • Holmberg, Per; Gräslund, Bo; Sundqvist, Olof; Williams, Henrik

  The Rök Runestone and the End of the World

  Ingår i Futhark, s. 7-38, 2020.

  Open access
 • Håkansson, David

  ”Det är sällan att jag dricker kaffe”: Om utbrytningskonstruktionen från ett sydsvenskt perspektiv

  Ingår i HumaNetten, s. 147-161, 2020.

  Open access
 • Blensenius, Kristian; Klang, Per

  Tiden ur spel

  Ingår i Språktidningen, s. 38-43, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Sjöholm och Kärsa

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 38-40, 2020.

 • Åkerström, Hanna

  Läsordning i tidigvikingatida runristningar

  Ingår i Futhark, s. 39-134, 2020.

  Open access
 • Melander, Björn

  Recension av Marika Tandefelt (red.): Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1&2

  Ingår i Folkmålsstudier, s. 149-159, 2020.

 • Åkerström, Hanna

  Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Open access
 • Knirk, James E.; Lerche Nielsen, Michael; Williams, Henrik

  Futhark:: International Journal of Runic Studies 9–10 (2018–2019)

  2020.

  Open access
 • Idevall Hagren, Karin

  Nature, modernity, and diversity: Swedish national identity in a touring association’s yearbooks 1886–2013

  Ingår i National Identities, 2020.

  Open access
 • Ganuza, Natalia; Karlander, David; Salö, Linus

  A weave of symbolic violence: dominance and complicity in sociolinguistic research on multilingualism

  Ingår i Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, s. 451-473, 2020.

  Open access
 • Schwarz, Sarah; Smitterberg, Erik

  "If anyone would have told me, I would not have believed it": Using corpora to question assumptions about spoken vs. written grammar in EFL grammars and other normative works

  Ingår i Voices Past and Present - Studies of Involved, Speech-related and Spoken Texts, s. 284-300, 2020.

 • Ganuza, Natalia; Hyltenstam, Kenneth

  Modersmålsundervisningens framväxt och utveckling

  Ingår i Modersmål, minoriteter och mångfald, s. 37-78, 2020.

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina

  Kritiskt språkmedveten undervisning

  Ingår i Modersmål, minoriteter och mångfald, s. 171-198, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Vingra och Svånö

  Ingår i Namn och namnvård, s. 189-196, 2020.

 • Orrbén, Sofia

  Brottmålsdomen som genre: Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar

  Ingår i Sakprosa, s. 1-39, 2020.

  Open access