Samtalslabb

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken 22-1005
  • Lecturer: Karin Aronsson, professor emerita, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet docent Camilla Rindstedt, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
  • Website
  • Organiser: Samtalslabbet
  • Contact person: Ann-Carita Evaldsson
  • Workshop

Karin Aronsson & Camilla Rindstedt presenterar data.

Huvudspråk: engelska