Högre seminarium: Dominika Skrzypek

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Dominika Skrzypek, professor, Institutionen för skandinavistik, Adam Mickiewicz universitet, Poznań, Polen
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.