Högre seminarium: Alexandra Borg, Åsa Arping och Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Alexandra Borg, universitetslektor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet; Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet & Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, professor i nordiska språk, Universitet i Oslo
  • Contact person: Anna Lindström
  • Seminarium

Preliminär titel: Onkel Toms stuga i Norden.