Högre seminarium: Malin Mark

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Malin Mark, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.