Högre seminarium: Robin Samuelsson

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Robin Samuelsson, postdok, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Contact person: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.