Högre seminarium: Gilbert Ambrazaitis

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Gilbert Ambrazaitis, universitetslektor i svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Linnéunniversitetet
  • Contact person: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Om barns produktion och bearbetning av kontrastiv satsbetoning, och om samspelet mellan gester och tal.