Högre seminarium: Katarzyna Anna Kapitan

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Katarzyna Anna Kapitan, Junior Research Fellow på Linacre College, University of Oxford
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare. Samarrangemang med projektet Isländska handskrifter.