TID-kollokviet: Maria Johansson

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Lecturer: Maria Johansson, Uppsala universitet
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Textseminarium – diskussion av ett analyskapitel

Mer information om kollokvieserien finns här: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/