Högre seminarium: Sarah Wikner

  • Date: –16:00
  • Lecturer: Sarah Wikner
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0707709224
  • Seminarium