Högre seminarium: David Håkansson & Carin Östman

  • Date: –16:00
  • Lecturer: David Håkansson & Carin Östman
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0707709224
  • Seminarium

Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930