Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk A är kursen för dig som har ett intresse för språkinlärning och flerspråkighet. Du får de kunskaper som krävs för att bli lärare i svenska som andraspråk. Kursen innehåller moment som svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, andraspråksinlärning samt migration och kultur. Vi har även en speciell kurs för dig som vill arbeta med vuxna inlärare, t.ex. på sfi. Båda kurserna kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå.

Med Svenska som andraspråk A-C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska eller Masterprogram i utbildning och undervisning ("det korta lärarprogrammet").

Studiegången avser Svenska som andraspråk A, Svenska som andraspråk B och Svenska som andraspråk C som fristående kurser. Läs mer om Svenska som andraspråk inom lärarutbildningen.