Vill du komma hit som utbytesstudent?

Utbytesstudenter

Uppsala är ett populärt mål för utbytesstudenter.

Staden och universitetet förknippas väl särskilt med två saker: starka traditioner och ett rikt studentliv. Detta hänger kanske ihop med att Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet, från 1477, och att studentlivet sedan 1640-talet har varit organiserat i studentnationer. Men det är nog inte bara studentliv och traditioner som lockar – självklart är Uppsala universitet också känt som ett universitet med både grundutbildning och forskning av hög kvalitet. Idag har universitetet cirka 40 000 studenter.

Uppsala ligger på Upplandsslätten, och stadens profil med slott och domkyrka syns tydligt från alla håll. Det bor cirka 184 000 invånare i Uppsala, men staden har ändå karaktär av svensk småstad, med ett relativt litet centrum. Staden är också väldigt grön med stora parkområden, och det finns även naturområden relativt nära centrum.

Uppsala just nu!

Erasmus

Erasmus är EU:s utbytesprogram, och Institutionen för nordiska språk har just nu utbytesavtal med universitet i Belgien (Gent), Estland (Tallin), Holland (Groningen), Litauen (Vilnius), Tjeckien (Prag), Schweiz (Zürich) och Tyskland (Bonn, Erlangen, Freiburg, Greifswald, Hamburg, Köln, Tübingen). Fråga på din heminstitution om det finns utbytesavtal med vår institution! Om din heminstitution inte har ansökningsblankett kan du få den av vår kontaktperson.

Sista datum för ansökning är 1 november och 30 april.

Nordplus/Nordliks

Nordplus är nordiska ministerrådets utbytesprogram, och institutionerna för nordiska språk och litteratur i Norden ingår i nätverket NORDLIKS. Kommer du från ett annat nordiskt land ska du söka nordplusstipendium. Detta gör du via Nordlikskontaktpersonen vid din heminstitution.

Läs mer om Nordliks

Terminstider

Höstterminen: 1 september - 18 januari

Vårterminen: 19 januari - 7 juni

Kontakta oss!

Kontaktperson för utbytesstudenter och stipendiater vid institutionen:

För mer information om våra kurser: