Studera i övriga Norden och Europa

Varje år arrangeras sommarkurser (Nordkurs) i de nordiska ländernas språk och litteratur. Kurserna är vanligtvis på ca. 3 veckor, och det är Nordisk ministerråd som finansierar dem.
Det finns kurser i danska, norska, isländska och finlandssvenska som återkommer varje år. Kurser i färöiska, samiska och grönländska ges med vissa intervaller.

Kurserna motsvarar typiskt 10 poäng och avslutas med tentamen. De kan normalt tillgodoräknas vid det egna universitetet. Får du plats på en kurs, får du också ett stipendium som ska täcka utgifter till resan. Du har rätt att söka studiemedel under kursen.

I januari kommer det upp affischer på institutionen och då är det dags att söka. Kurskatalogen och ansökningsblanketter finns på hemsidan www.nordkurs.org. Man har bäst chans att få plats om man har studerat minst 2 terminer vid institutionen.

Kurserna rekommenderas VARMT av alla som gått dem!

Nordplus – Nordliks

Institutionen för nordiska språk i Uppsala ingår i Nordplusnätverket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur och Språk) som är ett nätverk för samtliga institutioner för nordiska språk och litteratur vid universitet i Norden.

Som studerande vid institutionen har du möjlighet för att förlägga delar av din utbildning till en av dessa institutioner genom att söka Nordplusstipendium som beviljas av Nordisk ministerråd. Hittills har studenter vid Nordiska språk rest till Bergen, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Århus, men alla universitet i Norden är möjliga alternativ. Det normala är att man läser en hel termin i utlandet, men du kan också få stipendium för en kortare period (en eller tre månader). Ett krav är att du har läst vid institutionen i minst två terminer.

Som studerande på masterprogrammet kan det också vara mycket relevant att läsa sina specialkurser i ett annat nordisk land. Dessutom kan man även få Nordliks-stipendium till praktik i ett annat nordisk land.

Ansökan görs via institutionens kontaktperson Lise Horneman Hansen. Stipendiet är på 180 EURO per månad + ett resebidrag som varierar efter resemål, typsikt på 200 EURO från Sverige. Som svensk Nordplusstipendiat har du rätt att få studiemedel också i utlandet. Som huvudregel gäller att du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du har läst som Nordplusstipendiat, men du bör försäkra dig om detta hos studievägledaren innan du åker.

Sista dag för ansökan är 1 oktober för vårterminen och 1 mars för höstterminen.

Erasmus

Erasmus är EU:s program för högre utbildning. Institutionen har utbytesavtal inom Erasmus med institutioner vid universitet i Tyskland, Italien, Nederländerna och Belgien. Det finns möjlighet att förlägga delar av studierna (3-12 månader) till nordiska institutioner vid något av dessa universitet via dessa avtal. Det är dock mycket sällan relevant för våra studenter på grundutbildningen att följa undervisning vid nordiska institut utanför Norden, därför att studierna där i sakens natur hålls på för låg nivå. Men på C-nivå och avancerad nivå kan det finnas lämpliga kurser eller särskild expertis inom speciella områden, och då kan det vara relevant med ett uppehåll. Som stöd till utlandsvistelsen kan man få ett Erasmus-stipendium. Kontakta Lise Horneman Hansen om du har frågor kring Erasmus.