Program vid Institutionen för nordiska språk

Institutionen samordnar Språkvetarprogrammet som är Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram.  På avancerad nivå har institutionen Masterprogram i svenska med inriktningarna Flerspråkighet och svenska som andraspråk samt Svenska och andra nordiska språk. Institutionen medverkar också i Masterprogram i skandinavistik (som ges av Litteraturvetenskapliga institutionen) och har hand om ämneskurserna inom ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska inom lärarutbildningen delas mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. 

Du kan också helt skräddarsy din examen genom att välja kurser från institutionens breda utbud, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden. Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.