Behörighetsgivande utbildningar i svenska

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska finns tre kurser på olika nivåer: Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3. Varje steg innebär en termins heltidsstudier.

Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Den kommunikativa förmågan övas både skriftligt och muntligt. Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 3 ger behörighet i svenska för högskoleutbildning i Sverige.

Följande behörighetskrav gäller:

  • Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning. Dokument ska laddas upp på antagning.se). 
  • Kurserna kräver förkunskaper i svenska.

Dessa förkunskaper i svenska testas genom ett obligatoriskt inträdesprov. Resultatet avgör till vilken kurs du kan antas. Om resultatet inte når nivå för någon av kurserna antas du inte. Du som sökt och är behörig kommer att kallas till inträdesprovet.

Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 1 ger plats på Behörighetsgivande utbildning steg 2.

Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 2 ger plats på Behörighetsgivande utbildning steg 3. 

Slutproven på Behörighetsgivande utbildning steg 3 är test som motsvarar Test i svenska inför universitet- och högskolestudier, Tisus. Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 3 ger behörighet i svenska för högskoleutbildning i Sverige.

Kursplaner

Behörighetsgivande utbildning steg 1

Behörighetsgivande utbildning steg 2

Behörighetsgivande utbildning steg 3

Viktig information

Information med anledning av Covid-19

Vi följer utvecklingen noga och kommer att informera på vår hemsida om det blir några ändringar angående inträdesprovet som är planerat till den 18 maj 2020.

Våra kurser byter namn!

  • Behörighetsgivande utbildning steg 1 ersätter den tidigare kursen Introduktionskurs i svenska.
  • Behörighetsgivande utbildning steg 2 ersätter den tidigare kursen Förberedande utbildning i svenska.
  • Behörighetsgivande utbildning steg 3 ersätter den tidigare kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Viktiga länkar

Viktiga datum
  • Anmälan till vårterminens kurser är stängd.
  • Anmälan till höstterminens kurser öppnar 16 mars och stänger 15 april.
  • Anmälan görs alltid på www.antagning.se.
  • Inträdesprovet inför höstens kurser äger rum 18 maj 2020.