Doktorandföreningen

Doktorandföreningen är en sammanslutning av doktorander knutna till Institutionen för Doktorandföreningennordiska språk vid Uppsala universitet.

Doktorandföreningens syfte är dels att föra doktorandernas talan inom (och utom) institutionen, dels att främja sammanhållningen och verka för vetenskapligt utbyte mellan ämnets olika inriktningar.

Förtroendevalda 2020-2021

Doktorandföreningens styrelse:

 • Ordförande: Johan Hedberg
 • Sekreterare: Anna Ingves
 • Kassör: Jack Fägrell
 • Övrig ledamot: Sofia Orrbén

Revisorer:

 • Två ordinarie: Simon Karlin Björk, Per Klang
 • En suppleant: Sonja Entzenberg

Valberedning:

 • Två ordinarie: Maria Johansson, Mikael Tsiouris

Representanter i institutionsstyrelsen:

 • En ordinarie: Maria Johansson
 • En suppleant: Therese Landh

Representanter i institutionens handledarkollegium:

 • Två ordinarie: Johan Hedberg, Matilda Edgren
 • En suppleant: Linda Pfister

Representanter i institutionens likavillkorsgrupp:

 • En ordinarie: Linda Pfister
 • En suppleant: Sofia Orrbén

Representanter i Humanistiska doktorandrådet:

 • Två ordinarie: Sofia Orrbén, Linda Pfister
 • En suppleant: Maria Johansson

Representanter i arbetsmiljögruppen

 • En ordinarie: Carin Leibring Svedjedal
 • En suppleant: Per Klang