Anvisningar för utformning av ansökan till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för nordiska språk

På denna sida informerar vi om hur du ansöker till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för nordiska språk. Övergripande information om utbildningen och hur du ansöker finns även på fakultetens webbsida.

Ansökan ska bestå av följande delar:

 1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner här: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter.
 2. Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Meritför­teckningen bör utformas i enlighet med bifogat exempel.
 3. Vidimerade kopior på examensbevis.
 4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
 5. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som du vill genomföra inom ramen för din forskarutbildning. Disponera gärna beskrivningen utifrån följande huvudrubriker:
  • Syfte
  • Problemställning
  • Metod
  • Undersökningsmaterial
  • Referenser

Ansökningshandlingarna sänds in elektroniskt med hjälp av ett särskilt ansökningssystem via den länk som återfinns i utlysningen. I ansökningssystemet finns möjlighet att ladda upp rekommendationsbrev, men vi tar ingen hänsyn till sådana i denna rekryteringsprocess. Vänligen bortse därför från denna möjlighet.

Frågor angående ansökan besvaras av Ulla Stroh-Wollin, studierektor för utbildningen på forskarnivå.