Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne, nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor: språkhistoria, dialektologi, namnforskning, sociolingvistik är alla exempel på olika inriktningar inom ämnet.

Antagning till forskarutbildningen sker vanligtvis på hösten med tillträde i januari. Antalet nya doktorander varierar från år till år men det brukar röra sig om 1-2 personer.

Institutionens anvisningar för ansökan (uppdaterade i juni 2020)

Allmän studieplan

Kurser på forskarnivå

Mer om forskarutbildningen

Doktorandföreningen

Doktorandföreningen är en sammanslutning av doktorander knutna till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Doktorandföreningens syfte är dels att föra doktorandernas talan inom (och utom) institutionen, dels att främja sammanhållningen och verka för vetenskapligt utbyte mellan ämnets olika inriktningar.